ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് & കംപ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിങ് കോഴ്സ‌്

കൂടുതൽ സഹായങ്ങൾക്കു ബന്ധപെടുക

സ്റ്റാർട്ടിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് & കംപ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിങ് കോഴ്‌സ്


സ്റ്റാർട്ടിൽ ഒരു വർഷം നീളുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് & കംപ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിങ് കോഴ്സ‌് ആരംഭിക്കുന്നു.  ശനിയാഴ്ചകളിലാണ് ക്ലാസുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കോഴ്സ‌ിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കുക. പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ മുൻ പരിചയം ആവശ്യമില്ല. കംപ്യൂട്ടർ സംബന്ധിച്ച് പ്രാഥമിക അറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിങ് ലാങ്വേജാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പാഠ്യവിഷയങ്ങളെ ആറ് മോഡ്യൂളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിലും റോബോട്ടിക്‌സിലും വിദഗ്ദനായ രഞ്ജി ജോണാണ് മുഖ്യ ഇൻസ്ട്രക്ടർ. കോഴ്സ് ഡയറക്ടർ ഫാ. സുബിൻ കിഴക്കേവീട്ടിൽ.
 
 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് -  0495 2357843, 9037107843 
 


കോഴ്സ് ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി - 05/01/2024 
 


സമയവും ദൈർഘ്യവും

 

.ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഡെവലപ്പർ എന്ന നിലയിൽ യഥാർത്ഥ ലോക കഴിവുകൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് 100 മണിക്കൂറിലധികം സമയം ചെലവഴിക്കണം

.ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ അടിസ്ഥാന ധാരണ

.2023 ജനുവരി 7 മുതൽ ശനിയാഴ്ചകളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി മുതൽ 4 മണി വരെ
 


കോഴ്സ് ഫോർമാറ്റ്

 

1 പ്രഭാഷണം 60-90 മിനിറ്റ്

2 ചോദ്യോത്തരം-15 മിനിറ്റ്

3. പ്രാക്ടിക്കലുകൾ-60 മിനിറ്റ്
 


ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയങ്ങൾ

 

> മൊഡ്യൂൾ 1 - പൈത്തൺ I 1 ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗിലേക്കുള്ള ആമുഖം

ഏറ്റവും വൈവിധ്യമാർന്നതും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഷകളിലൊന്നായ പൈത്തൺ ഉപയോഗിച്ച് അടിസ്ഥാന പ്രോഗ്രാമിംഗ് പഠിക്കുക! കോഡ് എഴുതുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ ആദ്യം കോർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആശയങ്ങളും അടിസ്ഥാന പൈത്തൺ വാക്യഘടനയും പഠിക്കും, തുടർന്ന് പൈത്തൺ ഫംഗ്‌ഷനുകൾ എങ്ങനെ എഴുതാമെന്നും സ്ട്രിംഗുകളും ലിസ്റ്റുകളും കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്നും നിങ്ങളുടെ കോഡിന്റെ ഘടന മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും അതിനെ കൂടുതൽ മോഡുലാർ ആക്കുന്നതിനും എങ്ങനെ റീഫാക്ടർ ചെയ്യാമെന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കും.

> മൊഡ്യൂൾ 2- പതിപ്പ് നിയന്ത്രണത്തിലേക്കും മറ്റ് ഡെവലപ്പർ വർക്ക്ഫ്ലോകളിലേക്കും ആമുഖം

ഉയർന്ന പ്രകടനമുള്ള ടെക്‌നോളജി ടീമുകളിൽ ടാസ്‌ക് മാനേജ്‌മെന്റ്, പതിപ്പ് നിയന്ത്രണം, ബഗ് ട്രാക്കിംഗ് എന്നിവ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഞങ്ങൾ കവർ ചെയ്യും

> മൊഡ്യൂൾ 3 - പൈത്തൺ II ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗിലേക്കുള്ള ആമുഖം

പൈത്തൺ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഡിസ്കിലെ ഫയലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാം, ഒരു വെബ് API ഉപയോഗിച്ച് ഡാറ്റ വീണ്ടെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ, നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഒബ്ജക്റ്റ്-ഓണെന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് (OOP) എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ, അടിസ്ഥാന പൈത്തണിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ ധാരണയിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ നൂതനമായ കഴിവുകൾ പഠിക്കും. സ്വന്തം ക്ലാസുകൾ, വസ്തുക്കൾ, രീതികൾ. നിങ്ങളുടെ കോഡിലേക്ക് വിപുലമായ പ്രവർത്തനം വേഗത്തിൽ ചേർക്കുന്നതിന് ഓപ്പൺ സോഴ്‌സ് ലൈബ്രറികൾ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്ന് മനസിലാക്കുക. നിങ്ങളുടെ കോഡ് മോഡുലാർ, വ്യക്തവും, മനസ്സിലാക്കാവുന്നതും ആണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രയോഗിക്കുക.

> മൊഡ്യൂൾ 4 - ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ആമുഖം

ന്യൂറൽ നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ, മെഷീൻ ലേണിംഗ്, ഡീപ് ലേണിംഗ്, ഡാറ്റാ സയൻസ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ Al-ന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും പൊതുവായ അൽ ടെർമിനോളജിയുടെ പിന്നിലെ അർത്ഥത്തെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾ പഠിക്കും. അൽ യാഥാർത്ഥ്യമായി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതുമായ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ പഠിക്കും കൂടാതെ, പൈത്തണുമായുള്ള അൽ പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അന്തരീക്ഷം നിങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കും.

> മൊഡ്യൂൾ 5 - ജൂപ്പിറ്റർ നോട്ട്ബുക്കുകളും മറ്റ് അൽ ടൂളുകളും

ജൂപ്പിറ്റർ നോട്ട്ബുക്കുകൾ പോലുള്ള പൈത്തണിലെ ഡാറ്റയുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന ഉപകരണങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് മനസിലാക്കുക

> മൊഡ്യൂൾ 6 - പ്രോജക്റ്റ് വർക്ക് & സമർപ്പിക്കൽ

മൊഡ്യൂൾ 4 പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, START നിയോഗിക്കുന്ന മറ്റ് രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുമൊത്ത് ഒരു ടീമിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും.
 
 

മുൻവ്യവസ്ഥകൾ

 

അടിസ്ഥാന കമ്പ്യൂട്ടർ കഴിവുകൾ മാറ്റിനിർത്തിയാൽ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് മുൻവ്യവസ്ഥകളൊന്നുമില്ല. നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അടിസ്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ (ഉദാ. ഫയലുകൾ, ഫോൾഡറുകൾ, ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ തുറക്കൽ, പകർത്തി ഒട്ടിക്കൽ എന്നിവ) നിർവഹിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സുഖം തോന്നണം.
 


ലീഡ് ഇൻസ്ട്രക്ടറെ കുറിച്ച്

 

പ്രധാന ഇൻസ്ട്രക്ടറായ റെൻജി ജോൺ, അൽ & റോബോട്ടിക്‌സിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച നെതർലാൻഡ്‌സ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ഒരു ഡീപ്-ടെക് കമ്പനിയുടെ അൽ പ്രാക്ടീഷണറും സിഇഒയുമാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് നിരവധി രാജ്യങ്ങളിലെ സാങ്കേതികവും വാണിജ്യപരവുമായ റോളുകളിൽ അന്താരാഷ്ട്ര കമ്പനികളിൽ പ്രവർത്തിച്ച് വിപുലമായ അനുഭവമുണ്ട്.
 

കൂടുതൽ സഹായങ്ങൾക്കു
ബന്ധപെടുക
Click to call Send mail