മദർ തെരേസ IELTS &OET ട്രെയിനിങ് സെൻറർ, പുതുപ്പാടി


താമരശ്ശേരി രൂപതയുടെ സാമൂഹ്യസേവന വിഭാഗമായ COD - യുടെ കീഴിൽ പുതുപ്പാടിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്ന ഈ സ്ഥാപനം ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമുള്ള നൂറുകണക്കിന് ഉദ്യോഗാർഥികളുടെയും വിദ്യാർഥികളുടെയും സ്വപ്നസാക്ഷാത്കാരമാണ്.

IELTS/OET/ CBT Training @ മദർ തെരേസ IELTS &OET ട്രെയിനിങ് സെൻറർ, പുതുപ്പാടി

മദർ തെരേസ IELTS &OET ട്രെയിനിങ് സെന്ററിൽ പുതുവർഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആകർഷകമായ പാക്കേജുകളും ഓഫറുകളുമായി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. * UKVI IELTS  ട്രെയിനിങ്ങിന് 100%...

Click to call Send mail