കേരള പബ്ലിക് സര്‍വീസ് കമ്മിഷന്‍ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു

കൂടുതൽ സഹായങ്ങൾക്കു ബന്ധപെടുക

കേരള പബ്ലിക് സര്‍വീസ് കമ്മിഷന്‍ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു


കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷൻ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. കേരള സംസ്ഥാനത്തിന് കീഴിലുള്ള സർക്കാർ ജോലി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അപേക്ഷകർക്ക് അവരുടെ യോഗ്യത അനുസരിച്ച് അതത് തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. തസ്തികകളും യോഗ്യത മാനണ്ഡങ്ങളും അപേക്ഷ സമർപ്പണത്തിനുള്ള നിർദേശങ്ങളും സെലക്ഷൻ നടപടികളും അടങ്ങിയ ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം 29/09/2023-ലെ അസാധാരണ ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. Assistant professor in Oral medicine and radiology, Oral pathology and Micro blology, Community Dentistry, Range forest Officer, Junior lecturer in Sculputure, Nursery teacher, Palmgur instructor, Driver cum office attendent, Staff nurse, Pharmacist, Work superlendento എന്നീ ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്.

 
പ്രായപരിധി : അതത് തസ്തിക അനുസരിച്ചു.
 
അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി: 01/11/2023 
 

നിബന്ധനകൾ

 

1 ഓരോ തസ്തികക്കും വിജ്ഞാപനത്തിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള യോഗ്യതകൾ നേടിയിരിക്കണം

2 പരീക്ഷക്കു ഹാജരാകാൻ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സ്ഥിര താമസക്കാരനായിരിക്കണം, കൂടാതെ കേരളത്തിൽ താമസിക്കുന്നതിന്റെ തെളിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.

3 യോഗ്യതയുള്ളവരിൽ നിന്ന് വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ വഴി മാത്രമേ ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും.
 
 

ഹാജരാക്കേണ്ട രേഖകൾ

 

1. എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും (യുജി/പിജി ഡിഗ്രികൾ, പ്രായപരിധി, ജാതി തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, അനുഭവ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, പ്രോജക്റ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവരുടെ കഴിവ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും അംഗീകാരപത്രങ്ങൾ) എല്ലാം കൃത്യമായി വൺടൈം റെജിസ്ട്രേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയശേഷം ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാൻ താത്പര്യപ്പെടുന്നു.
 


അപേക്ഷ എവിടെ കൊടുക്കണം

 


നടപടിക്രമം

 

1. കേരള പിഎസ്ലി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 ലെ നിങ്ങളുടെ യോഗ്യത പരിശോധിക്കുക.

2. കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന് ആവശ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും സമർപ്പിക്കുക.

3. ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക

4. ഒരു തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്കിലെ ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്റുകളുടെ അപേക്ഷിക്കുക. അപ്ലൈ നൗ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം.

5. ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി എഴുത്തു പരീക്ഷ / ഒഎംആർ / ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, അപേക്ഷകർ അവരുടെ ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രൊഫൈൽ വഴി പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിനുള്ള കൺഫോർമേഷൻ സമർപ്പിക്കണം

6. അത്തരം സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ ടെസ്റ്റ് തീയതി വരെയുള്ള അവസാന 15 ദിവസങ്ങളിൽ പ്രവേശന ടിക്കറ്റുകൾ സൃഷ്ടിക്കാനും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും സാധിക്കു.
 

കൂടുതൽ സഹായങ്ങൾക്കു
ബന്ധപെടുക
Click to call Send mail