UPSC റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് 2024

കൂടുതൽ സഹായങ്ങൾക്കു ബന്ധപെടുക

UPSC റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് 2024 - 150 ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് സർവീസസ് പരീക്ഷാ പോസ്റ്റുകൾക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം


യുപിഎസ്‌സി റിക്രൂട്ട്‌മെൻ്റ് 2024: ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് സർവീസസ് എക്‌സാമിനേഷൻ ജോലി ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച തൊഴിൽ വിജ്ഞാപനം യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ പുറത്തിറക്കി. ആവശ്യമായ യോഗ്യതകളുള്ള യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഗവൺമെൻ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ 150 ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് സർവീസസ് പരീക്ഷാ പോസ്റ്റുകൾ ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ളതാണ്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

 

അപേക്ഷ നൽകേണ്ട അവസാന തീയതി - 5/03/2024
 
 

പ്രായപരിധി: UPSC റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് 2024

 

.ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് 21 വയസ്സ് തികഞ്ഞിരിക്കണം കൂടാതെ 2024 ഓഗസ്റ്റ് 1-ന് 32 വയസ്സ് തികയാൻ പാടില്ല.

.മുകളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് ലഭിക്കും:-

(i) ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികജാതി അല്ലെങ്കിൽ പട്ടികയിൽ പെട്ടയാളാണെങ്കിൽ പരമാവധി അഞ്ച് വർഷം വരെ

(ii) അത്തരം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ബാധകമായ സംവരണം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ അർഹതയുള്ള മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ കാര്യത്തിൽ പരമാവധി മൂന്ന് വർഷം വരെ.

(iii) ഏതെങ്കിലും വിദേശ രാജ്യവുമായോ അസ്വസ്ഥമായ പ്രദേശത്തോ ഉള്ള ശത്രുതയ്ക്കിടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഡിഫൻസ് സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രവർത്തനരഹിതരാകുകയും അതിൻ്റെ അനന്തരഫലമായി മോചിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ പരമാവധി മൂന്ന് വർഷം വരെ:
 
 

UPSC റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് 2024 - ഹൈലൈറ്റുകൾ

 

.സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേര്: യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ

.പോസ്റ്റിൻ്റെ പേര്: ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് സർവീസ് പരീക്ഷ

.ജോലി തരം: കേന്ദ്ര ഗവ

.റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് തരം: നേരിട്ടുള്ള

.അഡ്വ. നമ്പർ: 06/2024-IFOS

.ഒഴിവുകൾ: 150

.ജോലി സ്ഥലം: ഇന്ത്യയിലുടനീളം

.ശമ്പളം: 56,100 രൂപ (പ്രതിമാസം)

.അപേക്ഷാ രീതി: ഓൺലൈൻ
 


ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ: UPSC റിക്രൂട്ട്‌മെൻ്റ് 2024

 

ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് സർവീസസ് പരീക്ഷ : 150 പോസ്റ്റുകൾ
 


ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ: UPSC റിക്രൂയർമെൻ്റ് 2024

 

ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് സർവീസ് പരീക്ഷ: 56,100 രൂപ (പ്രതിമാസം)
 


യോഗ്യത: UPSC റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് 2024

 

ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥി അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി & വെറ്ററിനറി സയൻസ്, ബോട്ടണി, കെമിസ്ട്രി, ജിയോളജി, മാത്തമാറ്റിക്സ്, ഫിസിക്‌സ്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, സുവോളജി എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലെങ്കിലും ബിരുദം നേടിയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചർ, ഫോറസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നിവയിൽ ബിരുദം നേടിയിരിക്കണം. ഇന്ത്യയിലെ കേന്ദ്ര അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന നിയമസഭയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെൻ്റിൻ്റെ ഒരു നിയമം മുഖേന സ്ഥാപിതമായ മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻ്റ്സ് കമ്മീഷൻ ആക്റ്റ്, 1956-ലെ സെക്ഷൻ 3 പ്രകാരം ഒരു സർവ്വകലാശാലയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായ യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം.
 


അപേക്ഷാ ഫീസ്: UPSC റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് 2024

 

.മറ്റെല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും: 100/- രൂപ

.SC/ST/ സ്ത്രീ & PwBD എന്നിവർക്ക്: Nil

.ഡെബിറ്റ് കാർഡ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് എന്നിവ വഴി പരീക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കുക.
 


തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ: UPSC റിക്രൂട്ട്‌മെൻ്റ് 2024

 

,പ്രാഥമിക പരീക്ഷ

,മെയിൻ പരീക്ഷ

,വ്യക്തിഗത അഭിമുഖം
 


അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം: UPSC റിക്രൂട്ട്‌മെൻ്റ് 2024

 

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് സർവീസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾ യോഗ്യനാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ, ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. തുടർന്ന്, അനുയോജ്യമായ ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്തി ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക. ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.
 


ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാൻ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക

 

.www.upsc.gov.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് തുറക്കുക.

.റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് / കരിയർ / പരസ്യ മെനുവിൽ ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കണ്ടെത്തി അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

.ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.

.അറിയിപ്പ് പൂർണ്ണമായി വായിക്കുക. ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.

.ഓൺലൈൻ ഔദ്യോഗിക ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ/രജിസ്‌ട്രേഷൻ സന്ദർശിക്കുക.

.ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ തെറ്റുകൾ കൂടാതെ കൃത്യമായി പൂരിപ്പിക്കുക.

.അറിയിപ്പിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റിലും വലുപ്പത്തിലും ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.

.രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌ത വിശദാംശങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് പരിശോധിച്ച ശേഷം സമർപ്പിക്കുക.

.അടുത്തതായി, യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, അറിയിപ്പ് മോഡ് അനുസരിച്ച് പണമടയ്ക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ, അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുക.

.അതിൻ്റെ പ്രിൻ്റൗട്ട് എടുത്ത് സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുക.
 

കൂടുതൽ സഹായങ്ങൾക്കു
ബന്ധപെടുക
Click to call Send mail