നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ
ഇവിടെ ഞങ്ങളുണ്ട്

ജീവിതത്തിലെ വിവിധ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെപ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്‌ക് സേവനമാണ് എയ്‌ഡർ ഫൗണ്ടേഷൻ. വിജയകരവും ശോഭനവുമായ ഒരു ഭാവിസ്വപ്നം കാണുന്ന നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷയും പ്രചോദനവും അറിവും മാർഗനിർദേശവും നൽകുകയെന്നത് ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യമാണ്.

സേവനങ്ങൾ

ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച്

താമരശ്ശേരി രൂപതയുടെ ഹെല്പ് ഡെസ്ക് സംരംഭമാണ് എയ്ഡർ ഫൗണ്ടേഷൻ.

സർക്കാരിന്റെ വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ അർഹരായവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക, പ്രൈമറി തലം മുതൽ ഗവേഷണം വരെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിൽ അടിയന്തിര സഹായം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക്...

സേവനങ്ങൾ

അപ്രകാരം, മനുഷ്യര്‍ നിങ്ങളുടെ സത്പ്രവൃത്തികള്‍ കണ്ട്, സ്വര്‍ഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം അവരുടെ മുമ്പില്‍ പ്രകാശിക്കട്ടെ.
മത്തായി 5 : 16

നാഷണൽ മീൻസ് കം മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ് (NMMS)

നാഷണൽ മീൻസ് കം മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ് (NMMS) 2024-25 വർഷത്തെ നാഷണൽ മീൻസ് കം മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ് (NMMS) ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. - 2024-25 വർഷം മുതൽ നാഷണൽ സ്കോളോർഷിപ് പോർട്...

Know More

മംഗല്ല്യ സമുന്നതി പദ്ധതി

മംഗല്ല്യ സമുന്നതി പദ്ധതി കേരള സംസ്ഥാനത്തിലെ മുന്നോക്ക സമുദായങ്ങളിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹ നടത്തിപ്പിലേക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്ന...

Know More

ജനറൽ നഴ്സിംഗ് കോഴ്സിലേക്കുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നഴ്സിംഗ് സ്കൂളുകളിൽ ജനറൽ നഴ്സിംഗ് കോഴ്സിലേക്കുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള 15 സർക്കാർ നഴ്സിംഗ് സ്കൂളുകളിൽ 2024...

Know More

സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെയും സംഘങ്ങളിലെയും വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് സഹകരണ സർവീസ് പരീക്ഷ ബോർഡ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെയും സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെയും വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് സഹകരണ സർവീസ് പരീക്ഷ ബോർഡ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെയും സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെയും വിവിധ തസ്തികളിലെ 207 ഒഴിവിലേക്ക് സഹ...

Know More

സ്റ്റാഫ് സെലെക്ഷൻ കമ്മീഷൻ കമ്പയൻട് ഗ്രാജുവെറ്റ് ലെവൽ എക്സാമിനേഷൻ നടത്തുന്നു

 സ്റ്റാഫ് സെലെക്ഷൻ കമ്മീഷൻ കമ്പയൻട് ഗ്രാജുവെറ്റ് ലെവൽ എക്സാമിനേഷൻ നടത്തുന്നു. ഗവണ്മെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കീഴിലുള്ള മിനിസ്ട്രിസ് /വകുപ്പുകൾ /ഓർഗാണൈസേഷനുകൾ /സ്റ്റാറ്റിയൂട്ടറി ബോഡിക...

Know More

ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് നാവിക് (ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി), യന്ത്രിക് ജോബ് ഒഴിവുകൾ

ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് നാവിക് (ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി), യന്ത്രിക് ജോബ് ഒഴിവുകൾ ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് നാവിക് (ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി), യന്ത്രിക് ജോബ് ഒഴിവുകൾ എന്നിവ നികത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച തൊഴിൽ അറിയി...

Know More

നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ

ഇതാണ് എന്റെ കല്‍പന: ഞാന്‍ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കണം.
യോഹന്നാന്‍ 15 : 12

Image

കടാശ്വാസ കമ്മീഷന് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു

Read More
Image

കാർഷിക ലോണുകൾക്ക് ഇളവു ലഭിക്കാൻ ഉടൻ അപേക്ഷിക്കുക

Read More
Image

എംപ്ലോയ്മെൻറ് എക്സ്ചേഞ്ച് - REGISTRATION

Read More
Image

സർക്കാർ ജോലി സ്വപ്നം കാണുന്നവർ PSC വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്...

Read More
Image

കർഷക പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നവർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേറ് ചെയ്യുക

Read More
Image

MOTHER TERESA IELTS & OET TRAINING CENTRE

Read More
Click to call Send mail